BasQ18

19 tekstów – auto­rem jest BasQ18.

Czy ktoś mi wreszcie po­wie gdzie jest do cho­lery op­cja 'wy­loguj.' w miłości ?! 

myśl
zebrała 6 fiszek • 22 października 2010, 16:31

Mówię, że nie pot­rze­buje miłości , a po­tem za­mykam się w po­koju i mówię do mok­rych chus­teczek jak bar­dzo mi jej brak. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 21 października 2010, 12:14

Chcę byś widział mnie wszędzie, tak jak ja widzę Cię... 

myśl
zebrała 10 fiszek • 15 października 2010, 00:42

To, że two­ja wrażli­wość uczu­ciowa mieści się w łyżeczce do her­ba­ty nie świad­czy o tym, że wszys­cy są tak upośledze­ni.. ;-) 

myśl
zebrała 11 fiszek • 12 października 2010, 15:16

Cza­sami mam ochotę złapać cię za ra­miona i moc­no po te­lepać mówiąc: ZACHO­WUJESZ SIĘ KRETYŃSKO!!!! 

myśl
zebrała 8 fiszek • 11 października 2010, 00:24

Objął mnie i przez chwilę, która wy­dawała mi się wie­cznością, od­niosłam wrażenie, że mam wszystko. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 10 października 2010, 00:36

Tak bar­dzo chciałbym widzieć Cię więcej i częściej, trzy­mać za rękę, łapać po­wiet­rze, opo­wiadać Ci jak bar­dzo zwariowałam.. 

myśl
zebrała 30 fiszek • 9 października 2010, 21:49

Uwiel­biam ten stan , kiedy mam słuchaw­ki w uszach i je­dyne czym się przej­muję to to , czy da się jeszcze pogłośnić.. :) 

myśl
zebrała 4 fiszki • 8 października 2010, 23:56

Jes­tem tą sen­ty­men­talną idiotką, która od­da mi­liony za Twój uśmiech.. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 7 października 2010, 23:51

Chciałabym być naj­ważniej­szą ko­bietą w Twoim życiu, cho­ciaż raz, je­den piep­rzo­ny dzień!!!! 

myśl
zebrała 10 fiszek • 5 października 2010, 23:57
BasQ18

Cała Saga "Zmierzchu"

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
A B C
Kalendarz
Aktywność